خرید اینترنتی فایل(فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 95 با فرمت اکسل)

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 95 با فرمت اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 95 با فرمت اکسل|40060477|vga|فهرست بها,تأسیسات مکانیکی,سال 95 ,فرمت اکسل

فایل شامل:

1020 ردیف فهرست بهایی در 102 صفحه بوده و با قرار دادن عدد در ستون مقدار، بهای کل آن ردیف بصورت خودکار محاسبه می گردد.