خرید اینترنتی فایل(فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشارسال 95 با فرمت اکسل)

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشارسال 95 با فرمت اکسل
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشارسال 95 با فرمت اکسل|40060479|vga|فهرست بها,آبیاری تحت فشار,سال 95,فرمت اکسل

فایل فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 95 با فرمت اکسل شامل:

270 ردیف فهرست بهایی در 27 صفحه بوده و با قرار دادن عدد در ستون مقدار، بهای کل آن ردیف بصورت خودکار محاسبه می گردد.