خرید اینترنتی فایل(مهارتهای روانشناسی 65 ص)

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : مهارتهای روانشناسی 65 ص
مهارتهای روانشناسی 65 ص|40093894|vga|مهارتهای روانشناسی 65 ص,مهارتهای روانشناسی,روانشناسی

مهارت از بین بردن تردیدها

تعریف:

انسان ها برای تغییرات نیاز دارند ابتدا خود را بشناسند، در صفات مذموم خود را بشناسند و بپذیرند كه موجودی مذموم هستند تا بتواند در رفع زمام خود، موفق باشند و سپس در مرحله‌ی بعدی با ثبات و استحكام قدم در راه گذاشته، با عزمی استوار، تیشه به ریشه‌ی صفات ناپسند خود بزنند. شاید بتوان تردید را شوم ترین و بدترین پدیده‌ی روانی داشت و از طرفی مهارت بدست آوردن تثبیت را بزرگترین مهارت داشت: تثبیت ها، زمینه های تغییرات و دگرگونی هاست.

این تردد عقبه‌ی راه حق است

ای خنك آن را كه پایش مطلق است

بی تردد می رود در راه راست

ره نمی دانی، بجو گامش كجاست؟

سوم 491-488

تردیدها اضطراب آورند، و اضطرابات، پریشانی و پژمردگی می آورند.

در تردد هر كه او آشفته است

حق به گوش او سعی گفته است

تا كند محبوبش انورد گمان

كامل كنم كو گفت؟ یا خود ضد آن

اول 1457-1456

تردیدها، وسوسه‌ی شیطانی است، در نتیجه همان گونه كه نباید به وسوسه‌های شیطانی توجه كرد، به تردیدها هم نباید توجه نشان داد:

بر زند برپات فعلی ز اشتباه

كه بمانی تو ز درد آن به ز راه

فعل او هست آن تردد در دو كار

این كنم یا آن كنم؟ همین هوش دار

آن بكن كه هست مختار نبی

آن مكن كه كرد مجنون وصی

پنجم 163-161

شك و تردید، می تواند وسوسه باشد، از طرفی عاملی برای جهت وجود یافتن و كاوش است و از طرفی دیگر می تواند مخرب باشد و انسان را از هر جواب و كاوشی بازدارد. و این امر به زمینه های درونی انسان بر می گردد بدین معنی كه اگر شك و تردید را عاملی برای یافن و دانستن قرار دهد همیشه در تكامل و پیشروی خواهد بود و اگر این شك و تردید مابقی باشد كه هر چه را می داند، بر اساس شك خود، باطل بداند و بدنبال یافتن درست و درستی‌ها نرود ویرانگر و نابود كننده است. پس رشك و تردیدی تواند اساس ایمان باشد، ایمان واقعی به نظر مولانا به شك و تردید می تواند یك عمل مستمر و پوینده باشند.

شك و تردید فقط برای انسانهای معمولی نیست، حتی اولیاء و مقربین هم به شك و تردید دچار می شوند، اما تفاوت رویكرد این دو انسان، به علت قرار گرفتن در دو وادی و مرحله‌ی مختلف است. به طور كلی می توان گفت شك همیشه برانگیزاننده است و محرك و مشوق به دانستن و یا طرد كردن و ابطال دانسته های پیشین، پس شك همیشه می تواند پیش برنده باشد، حتی اگر باعث شود كه انسان به خوانده ها و شنیده ها نیز، به طور كامل اعتماد ننماید، باز هم سازنده خودهد بود زیرا باعث می شود در همان یافته ها، عمیق تر بنگرد و تحلیل و تجزیه نماید:

گر نخواهی در تردد هوش جان

كم فشار این پبنه اندر گوش جان

تا كنی فهم آن معماهاش را

تا كنی ادراك رمز و فاش را

اول 1460-1459

مهمترین مواردی كه مولانا درباره‌ی شك و تردید عنوان می كند عبارتند از:

- شك عقبه راه حق و زمینه ساز یأس و تنهایی است. (3 : 493-488)

- پرهیز از سئوال و جواب و اعتراض، زیرا پرسشگری حجاب اندیشه‌ی آدمی است (همان، 1876-1847)

- تنها زداینده شك و تردید ایمان آوردن و یقین به امور نفسی است. (همان، 45-39)

- مولانا سه اصل را عامل گرایش به شك و تردید می داند: دم غنیمتی، یأس گرایی و لجاجت (همان، 95-4786)

- انسان نباید به امور مافوق ادراك خود با تردید بنگرد، این تردید حاصل عجز انسان از ادراك ماهیت و حقیقت هستی است.[1] (همان، 57-3635)

تردید مادر انسان مانع از ابتكار عمل می شود افراد تردید كننده دارای توقعاتی سطح پایین در مورد تجارب لذت بخش و موفقیت آمیز هستند. آنها میل دارند تعاملات اجتماعی را تنش زا تفسیر می كنند و به آینده امیدوارانه نگاه نمی كنند. افراد تردید كننده دارای احتیاطی بیش از حد لازم هستند. بنابراین از عبارات خود تحقیر كننده استفاده می كنند ؟ منفعل و دنباله‌رو و مضطرب هستند و از استرس و نارضایتی از مقالات اجتماعی خود به رنج می‌برند.[2]

مهارت از بین بردن تردیدها

مولانا مهارت از بین بردن تردیدها را از سه بعد تبیین می نماید:

تردید سازنده:

سخن مولانا این است كه همه‌ی تردیدها، مخرب نییست، بلكه تردید می تواند برای انسان سازنده باشد.

مولانا در داستانی بسیار زیبا از صحبت جغدان و باز صحبت می كند. جغدان، باز را مجرم می شناسند چرا كه باز مسكن آنان را ویرانه می خواند و شك و تردید درون آنان می افكند.

كه برای یادآوری ز آن دیار

باز قصر و ساعد آن شهریار

دروه جغدان فضولی می كن

فتنه و تشویش در می افكن

مسكن ما را كه شود شك ؟؟

تو فرا به خوانی و نام حقیر

وهم و رسوایی در ایشان می كنی

نام این فردوس ویران می كنی

ششم 963 ، 961-959

باز عامل شك و تردید در جغدان می شود و خیال راحت آنان را بر می‌آشوبد، و مسكن آنان را ویرانه می خواند. این شك و تردید می تواند سازنده و ؟؟ می باشد. برای پایین مكان والا و متعالی.

تبعات و نتایج تردیدها:

مولانا عقیده دارد كه اگر تردیدها سازنده نباشد، می تواند نتایجی منفی به بار آورده انسان برای تبعات انجام این كار باید اندیشه ای استوار داشته باشد، تردیدها و ترددها مانعی بزرگ برای ایجاد تغییرات است بنابراین، باید تردیدها از بین بروند؟

این تردد حبس و زندانی بود

كه بنگذار كه جان سویی رود

این تردد عقبه‌ی راه حق است

ای خنك آن را كه ؟ مطلق است.

سوم 490-488

تردید عزم انسان را برای یادگیری و تفسیر ضعیف می كند. تردیدها، انسان را همیشه به سر دو راهی قرار می دهند. بنابراین یكی از مهارتهای انسانی این است كه سعی كند در عقیده و نظر خود، تثبیت نظر داشته باشد.

جذب یك راهه‌ی صراط مستقیم

به زد و راه تردد ای كریم[3]

ششم 204

38-2- مهارت از بین بردن حیرت ها

تعریف:

حیرت هم در اندیشه‌ی مولانا، به نوعی سرگشتگی است و دو سو به و دو وجود دارد از سویی سازنده است و از سویی مخرب است. سخن این است كه باید بین شیفتگی زدگی نسبت به باورها و یافته ها و طرد تمامی آنها، تمیز قائل شود. كه هر دو از آفات معرفتی و تفكر انسانی است.

گه چنین بنماید و گه ضد این

جز كه حیرانی نباشد كار دین

اول 312

این ضدها و اختلافات، برای انسان های پویا، مراحل مقدماتی رسیدن به یقین و شتاب است كه روزی زندگی خوب است. مولانا میان شكاكیت و حزم و تردید تفاوت، قائل است و شرط آزادی و رهایی است انسان را در این می داند كه در مواردی ؟ ظن و گمان بد باشد.