خرید اینترنتی فایل(مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان بزهكاری به عنوان آسیب اجتماعی)

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان بزهكاری به عنوان آسیب اجتماعی
مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان بزهكاری به عنوان آسیب اجتماعی|42030969|vga|بزه,بزهكاری,پیشگیری از جرم,بزهكاری نوجوانان,دانلود مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان بزهكاری به عنوان آسیب اجتماعی,استراتژی های پیشگیری از بزهكاری,مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهكاری نوجوانان,پایان نامه,انجام پایان نامه رشته علوم اجتماعی,خرید پایان نامه رشته علوم اجتماعی,فایلینا

بزهكاری یك پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است كه در محیط های اجتماعی مختلف به شكل های متفاوتی دیده می‌شود تعریف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود


مشخصات فایل
تعداد صفحات37حجم0/50 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان بزهكاری به عنوان آسیب اجتماعی تعریف بزهكاریبزهكاری یك پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است كه در محیط های اجتماعی مختلف به شكل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله كافی نیست. بزهكاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتكابی علیه احكام قانونی كه می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهكارانه به طور كلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، كلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهكارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است كه بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذكر شده، رفتار های دیگری هم هستند كه بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مكان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی كه در بعضی از جوامع به طور كلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات كیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی كه در بالا ذكر شد متفاوت است. دوركهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌كند "هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود كه احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". واژه های كلیدی:بزهبزهكاریآسیب اجتماعیپیشگیری از جرمبزهكاری نوجوانانانحرافات اجتماعی رویكرد جامعه شناختی بزهرویكرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دوركهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انكار است. بر اساس این نظریه همانطور كه قبلاً نیز توضیح داده شد "جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود". سیر تكاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و كیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند به همین علت این رویكرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میكند و عملی را جرم می‌داند كه بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر كند. فهرست مطالببزهكاری به عنوان آسیب اجتماعی 1اهداف درس 1پس از یادگیری این مبحث، فراگیرنده قادر خواهد بود : 2واژه های كلیدی 2تعریف بزهكاری 3تعریف بزه در رویكرد های مختلف 5رویكرد حقوقی جرم 5رویكرد جامعه شناختی 6رویكرد جرم شناسی 6تعریف انواع بزه های معمول 7رویکرد ها در مورد علل بزهكاری 9رویکرد شكل ظاهری (Body type theories) 9رویكرد ساختار زیستی 10رویكرد روانشناختی 12رویكرد وضعیت اقتصادی 14رویکرد کنترل اجتماعی 15رویکرد پیوند افتراقی 17رویکردهای التقاطی 20آلگوریتم 1 ـ نمایش مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهكاری نوجوانان 21پیشگیری از بزهكاری 23پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یك محیط سالم 23پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : كاهش عوامل خطرزا 25پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر 26استراتژی های پیشگیری از بزهكاری 271ـ استراتژی های خانواده گرا 27جدول 1 ـ استراتژی های پیشگیری از بزهكاری 282 ـ استراتژی جامعه گرا 31جدول 2 - گام های طراحی استراتژی های مؤثر پیشگیری و درمان 313 ـ استراتژی های پایشی 33منابع 34
"