خرید اینترنتی فایل(دانلود پاورپوینت روانشناسی ( رويكرد شناختی – رفتاری به اختلالات شخصيت ))

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : دانلود پاورپوینت روانشناسی ( رويكرد شناختی – رفتاری به اختلالات شخصيت )
دانلود پاورپوینت روانشناسی ( رويكرد شناختی – رفتاری به اختلالات شخصيت )|50581549|vga|

دانلود پاورپوینت روانشناسی ( رويكرد شناختی – رفتاری به اختلالات شخصيت )


pشناخت علائم و مشكلات حاضر در جلسات ارزيابي اوليه ، ‌دست يابي به سرگذشت زندگي بيمار pاجراي پرسشنامه چند وجهي سرگذشت زندگي و پرسشنامه طرحواره يانگ pآموزش بيمار در مورد طرحواره ها و بحث در مورد پرسشنامه طرحواره يانگ pبرانگيختن طرحواره ها در جلسه و خارج از جلسه از طريق تصويرسازي ذهني ، بحث در مورد وقايع آشفته ساز گذشته و حال ، بررسي رابطه درماني ، سفارش به خواندن كتاب و ديدن فيلم