خرید اینترنتی فایل(دانلود پاورپوینت روانشناسی شخصیت شناسی)

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : دانلود پاورپوینت روانشناسی شخصیت شناسی
دانلود پاورپوینت روانشناسی شخصیت شناسی|50581705|vga|


آناني که وقتی هستند هستند وقتی که نيستند هم نيستند

عمده آدمهاحضورشان مبتنی به فيزيک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم مي‌شوند. بنابراين اينان تنها هويت جسمی دارند.


•2. آنانی که وقتی هستند نيستند وقتی که نيستند هم نيستند •مردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هويتشان را به ازای چيزی فانی واگذاشته‌اند. بی شخصيت‌اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی‌آيند. مرده و زنده‌اشان يکی است.


•3. آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نيستند هم هستند •آدمهای معتبر و با شخصيت. کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثيرشان را می گذارند. کسانی که هماره به خاطر ما می‌مانند. دوستشان داريم و برايشان ارزش و احترام قائليم.