خرید اینترنتی فایل(روانشناسی ورزش)

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : روانشناسی ورزش
روانشناسی ورزش|50686502|vga|

حجم فایل : 443.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 31
به نام خدا
روانشناسي ورزش چيست؟ مطالعه جنبه های روانی عملکرد ورزشکاران و کاربرد اصول روانشناسی در حوزه ورزش . یا به عبارت دیگر، مطالعه ویژگیهای رفتاری ورزشکاران.
طبقه بندی روانشناسي ورزش روانشناسي باليني : روانشناسان دراين حيطه بيشتر با ورزشکاران دارای مشکلات روان شناختي مانند اضطراب،ضعف اعتماد بنفس ، برانگيختگي و... سرو کار دارند.
روانشناسي آموزشي : روانشناسان اين طبقه دارای دو نقش استاد و مشاور روانشناسي ورزش هستند .
روانشناسي تحقیقاتي : هدف تحقيقات اين روانشناسان ،دستيابي به واقعيت های علمي ،آموزشي و باليني است. کاربرد روانشناسي ورزش برای ورزشکاران
برای مربيان
حوزه های غير ورزشي ده دليل براي وجود عوامل روانشناختي موثر بر عملکرد ورزشي 1- تفاوت اجرا هنگام تمرين در مقايسه با مسابقه
2- تحت تاثير قرار گرفتن عملکرد در حضور تماشاگران
3- تغييرپذيری اعتماد به نفس
4- اضطراب و ترس هنگام مسابقه
5- آگاه نبودن از دليل و انگيزه شرکت در رقابت

6- نسبت دادن ارزش خود به تواناييها در اجرای ورزشي
7- تغيير پذيری در تمرکز توجه
8- عملکرد ضعيف پس از برگشت به حالت اوليه از آسيب ديدگي
9- توسل به شيوه های مختلف برای رسيدن به اوج عملکرد
10- تاکيد نتايج بسياری از تحقيقات بر اهميت توجه به ابعاد روان شناختي ورزشکاران
- مدل هاي استعداد يابي
- مدل های رشد اجزاء و مولفه های کاربردی روانشناسي ورزش: 1 – انگیزش
2 –اعتماد به نفس
3-هدف گزینی
4 – تمرکز توجه
5–برانگيختگي
7- استرس
6- اضطراب
8- پرخاشگری
9- تسهیل اجتماعی
10- خود کلامی

1- انگيزش تعريف انگيزش از ديد گاه الدرمن :
انگيزش تمايل و آمادگي برای انتخاب و جهت دادن به رفتاری است که به وسيله نتايج احتمالي کنترل وپايداری در رفتار تا رسيدن به هدف را منجر مي شود.
تعريف ديگری از انگيزش :
انگيزش يک نيروی دروني است که فرد را برای رسيدن به هدفي به حرکت وا مي دارد.منابع بر انگيزاننده یا عوامل انگيزشي: 1- عوامل دروني
- مانند نیاز به احترام،نياز به پيشرفت و نياز به مقبوليت
2 – عوامل بيروني
- رسيدن به مدال، ميل به شهرت ، دريافت جايزه ،کسب درآمد مدل طبقه بندی نيازمنديهای مازلو نيازهای فيزيولوژيک نياز به امنيت نياز های اجتماعي نياز به احترام
وعزت نفس نياز به
خودشکوفايي 2- اعتماد به نفس تعريف اعتماد به نفس :
اعتقاد فرد به تواناييهايش در رسيدن به اهداف خاص .

عوامل موثر بر اعتماد به نفس:
الف) عملکرد موفقيت آميز فرد در گذشته
ب) آمادگي جسماني و ذهني
ج) تشويق مربي و هم تیمي ها<b...